Planer om vindmøllepark i Engerdal har ført til oppsigelser, boikott av butikker og splittelse i kommunen.

Vindmøller splitter bygda

Hytteeiere i Engerdal Østfjell er redd for at vindmøller skal ødelegge utsikten. Austri Vind planlegger å sette opp vindmøller på Kvitvola, som ligger på motsatt side av dalen og Østfjellet.

Foto: Frode Meskau/NRK

Planer om vindmøllepark i Engerdal har ført til oppsigelser, boikott av butikker og splittelse i kommunen.

Publisert 04.06.2012 11:53.

Et lokalt hyttefirma har sagt opp folk etter at interessen for å bygge hytter i Engerdal Østfjell har stupt. Tidligere har NRK fortalt om hyttefolk som boikotter den lokale dagligvarebutikken og bensinstasjonen i protest mot planene.

– I fjor solgte vi en tomt der oppe, i år har vi også bare solgt en tomt. Hovedårsaken er usikkerheten rundt vindmølleparken, sier daglig leder for Solheim hytter og tomter, Svein Ove Nordsveen.

– Vil ikke bygge i vindmølleområdet

Normalt bygger firmaet 12–15 nye hytter i Engerdal Østfjell, hvor man får utsikt til en mulig vindmøllepark.

Etter at Engerdal kommune i fjor åpnet for at kraftselskapet Austri Vindkan se på mulighetene for å bygge en vindmøllepark på Kvitvola i Engerdal, har protestene strømmet på. Mange mener en slik utbygging vil ødelegge de uberørte naturområdene i Engerdal.

Svein Ove Nordsveen har nylig måttet si opp to av 11 ansatte. Blant annet fordi han de siste åtte månedene har mistet sju hyttekunder, som etter at de hørte om vindmøllene-planene, sa nei til bygge i Engerdal.

Dette betyr et tap på nesten 15 millioner kroner for firmaet hans.

 

SE VIDEO: Boikotter næringslivet:

 

Reporter Kurt Sivertsen/Fotograf Frode Meskau

 

Skiftet underleverandører

Utviklingen har ført til at Nordsveen har skiftet underleverandør både på elektro og trelast. Nå går han utenfor kommunen både for at disse er billigere, men også for at hans lokale underleverandører har et positivt syn på vindmølleplanene.

– Nå har jeg valgt å bruke et annet firma for billigere tjenester og for å vise at vindmøllene får konsekvenser for næringa i Engerdal. Jeg har også byttet trelastleverandør også, sier Nordsveen til NRK.

Han sier at han ikke vil straffe disse firmaene, men at de må ta konsekvensene når de mener at vindmølleplaner ikke vil få noe å si.

– De har jo hevdet til mine ansatte at de ikke tror at en slik vindmøllepark vil få konsekvenser for hyttenæringa og Østfjellet. Det får folk tro for meg, men jeg har opplevd det. Jeg sitter i første linje når det gjelder salg av hytter og hyttetomter i Engerdal. Jeg har opplever det daglig, mine ansatte opplever det. Jeg er nødt til å ta grep, og jeg har dermed valgt å skifte leverandører.

– Politikerne må reagere

Nordsveen har forståelse for at hytteeiere i sin protest velger å bruke pengene sine på bensin og dagligvarer utenfor kommunen. Han mener politikerne i Engerdal må reagere.

Ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang.

Foto: Frode Meskau/NRK

– Nå må folk våkne å se hva som skjer. Det kommer til å ramme veldig mange arbeidsplasser.

Ordfører i Engerdal, Lars Erik Hyllvang, ønsker ikke å si noe om vindmølleplanene før etter at en konsekvensutredning blir lagt fram i juni.

Den tar opp akkurat slike problemstillinger som Nordsveen reiser. Slk at grunnlag for drøfting i forhold til disse spørsmålene vil bli tatt når vi får den utredningen.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden