HYTTEEIERE TAR INITIATIV TIL Å STYRKE NÆRINGSLIVET I ENGERDAL

PRESSEMELDING
5. september 2012

HYTTEEIERE TAR INITIATIV TIL Å STYRKE NÆRINGSLIVET I ENGERDAL
Engerdal Østfjell Hytteeierforening og hytteeiere i Volbrenna Hyttegrend i Engerdal har overfor kommunen foreslått tiltak for å støtte lokalt næringsliv og skape arbeidsplasser i kommunen. Dette kan skje ved å etablere Innovasjon Engerdal.

Innovasjon Engerdal er tenkt å bli et selskap som skal støtte nyetableringer og eksisterende bedrifter i Engerdal. Støtten kan bestå i å skaffe kapital og at ressurspersoner med ulik kompetanse deltar i idédugnader, styrer, råd og utvalg eller på annen måte bistår nyetablerere/bedriftsstyrer med råd og veiledning.

Initiativtakerne mener dette vil være et bedre alternativ for bygda og næringslivet enn å si ja til planene om vindkraftindustri på Kvitvola.

Derfor er Innovasjon Engerdal kun aktuelt hvis vindmølleindustrien som ikke gir lokal sysselsetting, droppes.

Bakgrunn
Engerdal kommune står foran store utfordringer når det gjelder befolkningsutvikling og stedsutvikling. Forslaget om utbygging av et vindkraftverk har skapt til dels sterke reaksjoner blant hyttefolket og innbyggerne i bygda. Dette gjelder også potensielle tomte- og hyttekjøpere. Situasjonen den senere tid er at befolkningsnedgangen fortsetter, det er permittert et tosifret antall personer og flere bedrifter sliter tungt.

På denne bakgrunnen vil en del hytteeiere sammen med andre, dersom det er stemning for dette hos kommunen, vurdere å etablere en bedrift for å hjelpe lokalsamfunnet til å komme på offensiven. Initiativtagerne tror at gode og byggende krefter, i større grad enn mulige inntekter fra et vindkraftverk, kan skape større lokal lønnsomhet og optimisme for næringslivet i Engerdal og dermed bidra til å stanse en negativ utvikling i lokalsamfunnet.

Bak planen med Innovasjon Engerdal står hytteeiere i Engerdal Østfjell og Volbrenna, som kan tenke seg å bruke kompetanse og andre ressurser til beste for lokalsamfunnet i Engerdal. Samlet sett har initiativtagerne tro og ønske om at planen om Innovasjon Engerdal skal lykkes. Dette kan vi drøfte nærmere med Engerdal kommune når situasjonen med vindkraftindustrien er avklart.

Kontakt for evt. informasjon:
Leif Jørstad
Leder Engerdal Østfjell Hytteeierforening
Tlf. 916 49 980

5. sep, 2012

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden