Tore Lien Bjørnstad.

Ringsaker, Nes og Veldre almenninger vurderer å satse på vindmøller i Ringsakfjellet.

Av Jo Kjetil Heggelund i Hamar Arbeiderblad, nettavisen, 20. januar 2012

I høydedraget rundt Sør-Mesna har Ringsaker almenning blinket ut et område som kan være aktuelt for produksjon av vindkraft.
For Nes almenning er Kompåsen et høyaktuelt område for en framtidig vindmøllepark.

ØNSKER ET PRØVEPROSJEKT
Foreløpig er vindmøller i Ringsakfjellet på planleggingsstadiet.
- Vi må få det utredet først, sier bestyrer Tore Lien Bjørnstad i Nes almenning.
Samarbeidsutvalget for Ringsakerallmenningene og Pihl AS har bedt om at vindkraft blir vurdert når kommuneplanen skal revideres.
- Får vi et klarsignal vil det i første omgang være aktuelt med et prøveprosjekt, sier Lien Bjørnstad.

ØSTLANDET GODT EGNET
Det som gjør vindkraftproduksjon aktuelt er nye utredninger om at vindmøllene kan ligge i skogsområder.
De må ikke stå som dominerende master på snaufjellet.
Vindressursene på Østlandet ble kartlagt av Kjeller Vindteknikk på oppdrag av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i 2009. Utredningen viser at skogsområder på Østlandet kan være bedre egnet til utvikling av vindkraft enn tidligere antatt.

UTENFOR HYTTEFELTENE
Styrer Mathias Neraasen i Ringsaker almenning mener planene ved Sør-Mesna er geniale:
- Det er veg inn i området i dag. Vi kan bygge vindmøller på begge sider av dagens kraftlinje. Det vi produserer kan kjøres rett inn på ledningsnettet, sier Neraasen.
Grunneierne i fjellet ser for seg at nye måter å produsere energi på kan utnyttes både kommersielt og overfor hyttefolket.
- Det vil ikke være aktuelt å anlegge vindmølleparker midt i turistområdet. Det er andre områder som egner seg bedre, sier leder for samarbeidsutvalget, Per Fineid.

TORV TIL BIOBRENSEL
Almenningene og Pihl vurderer også mer utnyttelse av brenntorv og biobrensel.
Furnes almenning har et slikt torvprosjekt på Høljemyra. Stormyra i Veldre almenning er nå høyaktuelt.
Flere av almenningene er også inne som medeiere eller råstoffleverandør til ulike biobrenselanlegg.
- Det er flere store prosjekter på gang, men felles for flere er at de er i en tidlig fase, sier Tore Lien Bjørnstad.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden