I dag håver industrikommuner inn store summer på eiendomsskatt på tekniske installasjoner. NHO ønsker å fjerne ordningen. Dette kan bety inntektstap for en rekke industrikommuner.

Kan bli full stopp for vindkraft

Skatteinntektene var en viktig grunn til at politikerne sa ja til vindmølleparken på Smøla. Blir NHOs forslag vedtatt, misser trolig kommunen disse inntektene.

Foto: Kjell Herskedal, Herskedal, Kjell, Foto: Kjell Herskedal/Scanpix

I dag håver industrikommuner inn store summer på eiendomsskatt på tekniske installasjoner. NHO ønsker å fjerne ordningen. Dette kan bety inntektstap for en rekke industrikommuner.

Publisert 10.05.2012 06:55. Oppdatert 10.05.2012 08:33.

Del/tips

Skriv ut

I statsbudsjettet er det varslet en mulig endring i eiendomsskatteloven. Bakgrunnen er et initiativ fra NHO. Organisasjonen foreslår å fjerne tekniske installasjoner fra grunnlaget for beregningen av eiendomsskatt. Regjeringen har varslet et høringsnotat om saken.

– Dramatisk for kommunene

Nå kommer protestene fra en rekke industrisamfunn, som i stor grad baserer seg på skatteinntektene fra industrianlegg, anlegg innen oljeindustrien, kraftverk og vindturbiner.

Foto: Øyvind Berge Sæbjørnsen/NRK

– Denne skatten er de eneste inntektene vindkraftkommunene har fra vindkraften. Det vil få uante negative følger om dette blir vedtatt, og det vil sette en stopper for utbyggingen av vindkraft i Norge, sier leder i Landssamanslutninga av Norske Vindkraftkommunar, Iver Nordseth.

Iver Nordseth er leder for Norske Vindkraftkommunar.

– Betyr betydelige kutt

Sunndal er en kommune som er vertskap for den store industribedriften Hydro Aluminium. Ifølge beregninger vil en omlegging slik NHO har foreslått innebære et inntektstap på rundt 60 millioner kroner for kommunen.

Foto: Roar Halten/NRK

– Dette vil i så fall bety alvorlige økonomiske problemer for kommunen. Det er en viktig inntektskilde og den eneste skatten kommunene selv har kontroll over, ordfører Ståle Refstie til NRK. Han ber nå om et møte med Finansdepartementet.

Ståle Refstie er ordfører i Sunndal.

NHOs rapport om eiendomsskatt

– Det er startet et kjør mot dette

Ute ved kysten ligger Aukra kommune. Dette er også en av de 180 kommunene som kan få store tap om skattesystemet legges om. I området på Nyhamna er det bygget et stort landanlegg som tar seg av gassen fra Ormen Lange-feltet, før gassen sendes ut av landet.

– Dette er uventa. Men nå har Høyre og Frp i samarbeid med NHO kjørt et løp for å få fjerna eiendomsskattegrunnlaget. Vi kan miste 95 prosent av skatteinntektene. Og vi kan lure på hvorfor vi skal jobbe for å få industri til kommunene når det blir startet et kjør mot dette, sier ordfører i Aukra, Bernhard Riksfjord.

– Vil ha like vilkår

Skattleggingen er verker og bruk er en gammel skatteordning i Norge. Den har gitt flere industrikommuner store inntekter, og har gitt mulighet til å ilegge eiendomsskatt også utenfor tettbygde strøk.

– Regelverket vi har i dag er 100 år gammelt. Det er også konkurransevridende slik det ligger i dag. Vi vil ha like vilkår for næringslivet i alle kommuner. Det er ikke alle kommuner som skriver ut eiendomsskatt i dag, sier regiondirektør i NHO, Torill Ytreberg.

Torill Ytreberg er regiondirektør i NHO.

Foto: NHO

– Begynner å bli alvorlig

Fra flere kommuner hevdes det nå at eiendomsskatten fra anleggene har vært en viktig grunn til at de lokale aktørene har kjempet for å få anleggene til sin kommune. Man ser ikke bort fra at Aukra hadde sagt nei til Ormen Lange-anlegget på Nyhamna, og Smøla ville trolig ha sagt nei til vindmølleparken.

– Jeg er ikke forbauset over at en organisasjon som ivaretar interessene til store bedrifter fremmer dette. Det er adskillig verre dersom sentrale myndigheter og representanter slutter seg til dette. Da begynner det å bli alvorlig, sier Iver Nordseth.

På Aukra er det bygt ut et stort anlegg for behandling av gass fra Ormen Lange-feltet. Nå frykter kommunen at de kan stå tomhendte igjen.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden