Brosjyre om vindmøllene på Kvitvola

Brosjyren kan lastes opp her:

http://www.austri.no/wp-content/uploads/2012/11/soknadsbrosjyreAustri_Kvitvola_tilEidsiva1.pdf

Videre prosess?

Tidshorisont for Engerdal kommunes videre behandling av saken:

November 2012: Austri vind har sendt konsesjonssøknad til NVE.

Desember: NVE sender spørsmålet om konsesjon til vindkraftverk ut på høring. Høringsfristen er tre måneder.

14. januar 2013NVE avholder folkemøte i Engerdal samfunnshus.

Januar-mars 2013: Forhandlingene om en frivillig avtale mellom Austri Vind og Engerdal kommune sluttføres. Avtalen vil blant annet vise hvilke avbøtende tiltak utbygger og kommunen er enig om skal gjennomføres hvis det blir utbygging.

Januar-mars 2013: Høringsuttalelse fra Engerdal kommune utarbeides og behandles i formannskap og kommunestyre. Kommunens uttalelse vil ha avgjørende betydning for om det blir utbygging av et vindkraftverk eller ikke.

Se http://www.engerdal.kommune.no/Modules/Default.aspx

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden