Ljudet från en vindkraftpark är vid olämplig vindriktning mycket besvärande. Ljuset som alstras av de roterande vingarna ger en stroboskopeffekt, som är mycket störande. Dessa båda saker påverkar både människor och djur negativt, men är dåligt känt eller påtalat.

Vindkraft är inte bara ett osedvanlig dyrt sätt att producera elektricitet på, det är också oöverträffat när det gäller störningar av boende runtomkring och av naturen.


Vindkraftverk är dyra att uppföra, har en låg verkningsgrad och ger en ojämn och opålitlig energiförsörjning och ger sammantaget en mycket hög energikostnad och mycket långa återbetalningstider på investerat kapital och kan knappast vara försvarbart i ett land som Norge med så mycket vattenkraft och olja och energiöverskott.


För oss hytteägare skulle en vindkraftpark på Kvitvola vara förödande för vårt rekreationsliv, och kraftigt reducera värdet av en hytta i Engerdal. Detta är något att ta med i beräkningen vid köp av tomter i Volbrenna. Blotta osäkerheten ger en kraftig värdereduktion av tomtvärdet.

Jag anser att Volbrenna hytteägarförening på ett kraftfullt sätt skall markera sin negativa syn, inte bara på en eventuell vindkraftpark, utan redan uppförandet av en mätstation, ”målermast” är ett mycket negativ besked från Engerdal kommune med hänsyn till kommunen som turistort.

Om inte Hytteägarföreningen skriver ett mycket kritiskt brev till Engerdal kommune i denna saken, tänker jag göra det själv. Jag anser att vindkraft är en fullständigt felaktig satsning och kapitalförstöring utan motstycke och hör definitivt inte hemma i Engerdal.

För övrigt ansluter jag mig till synpunkterna i brevet från Ada og Per Kristian Rostad angående negativa signaler från Engerdal kommun gentemot sina fritidsbebyggare, som man tvärtom borde vara aktsam om.

Hälsningar

Swen Nilsson,

Thin Jöns väg 13,

260 41 Nyhamnsläge.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden