ENGERDAL ØSTFJELL HYTTEEIERFORENNG

Leder Leif Jørstad

Oppegårdveien 205

1405 Langhus

Tlf. 916 49 980

Mail: leijors@online.no

Langhus, 30. september 2010

Engerdal kommune

2440 ENGERDAL

Gjennom media er vi blitt kjent med at en vindmøllepark er under planlegging på Kvitvorda i Engerdal. I første omgang skal det nå før vinteren settes opp prøvemast på en topp i området. Vi oppfatter dette som en stor og svært omfattende og viktig sak for alle som bor i eller har tilknytning til Engerdal eksempelvis gjennom hytte- og fritidseiendom.

VEDR. PLANLEGGING/ETABLERING AV PRØVEMAST OG VINDMØLLEPARK PÅ KVITVORDA

Behandlingen av denne saken har skjedd i det skjulte der bare noen få personer har vært involvert eller har hatt kunnskap om saken før medieoppslagene. De aller fleste som har tilknytning til Engerdal, må forholde seg til saken kun ut fra medieoppslagene og rykter de siste dagene. Etter hva vi kjenner til, skal spørsmålet om oppsetting av prøvemast på Kvitvorda behandles i Engerdal kommune om noen få dager. Saken går i ekspressfart uten at informasjon om saken er gitt. Vi finner dette svært uansvarlig i en så stor og omfattende sak med store konsekvenser for lokalsamfunnet og regionen.

Engerdal Østfjell Hytteeierforening vil be Engerdal kommune snarest holde et informasjonsmøte der innbyggerne og hytteeierne i Engerdal inviteres. Dette møtet må holdes senest i løpet av høstferien kommende og neste uke. I dette møtet må det gis informasjon fra kommunens side og utbyggeren. Informasjonen må belyse ulike alternative plasseringer i tillegg til Kvitvorda og vurdering av konsekvensene av etablering av vindmølleparken.

Videre må behandlingen av evt. oppføring av en prøvemast utsettes slik at det først kan gis nødvendig informasjon om saken.

Vi finner ikke grunnlag for å utdype våre vurderinger nærmere på dette tidspunktet før vi har fått mer informasjon om konsekvenser og alternative løsninger vedr. lokalisering av en omfattende vindmøllepark på de høyeste punktene på Kvitvorda. Men vi vil på nåværende tidspunkt klart understreke at en oppføring av prøvemast og senere utbygging av vindmøllepark, er i stor konflikt med profilering utad av området og at Engerdal skal være en foretrukket fritidskommune med hytter, jakt, fiske samt uberørt natur med bl. a. Femundsmarka.

Det foreligger planer om videre hytteutbygging i Engerdal Østfjell. Her tilbys i så fall etablerte hytteeiere og nye hytteeiere å få en stor vindmøllepark som utsikt fra hytteområdene. Dette i et uberørt område med verdifull natur som blant annet er skiltet med ”ikke tillatt å plukke stein”!

Vi mener det opplegget som nå er lagt med behandling av saken i ekspresstempo uten informasjon eller vurdering av konsekvenser og alternative steder for plassering, er uforsvarlig og ikke i samsvar med demokratiske prinsipper som er grunnfestet i vårt samfunn.

Vi ber om svar fra Engerdal kommune innen torsdag 7. oktober 2010.

Dette brevet sendes kun elektronisk.

Med hilsen

Leif Jørstad (sign.)

styreleder

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden