Nødplakat på hytta

En nødplakat på hytta gir deg all informasjonen du trenger for å tilkalle hjelp hvis det oppstår en krisesituasjon. Nødplakaten gir en nøyaktig beskrivelse av hyttas geografiske posisjon. I en krisesituasjon hvor det er behov for akutthjelp fra politi, brannvesen eller ambulansetjenesten kan dette være avgjørende for at hjelpen finner frem raskt nok. Alle bør ha en nødplakat på hytta.

For å lage nødplakaten klikker du deg inn på Kartverkets karttjeneste, zoomer deg inn over hytta, trykker på det røde korset i menyen, klikker på hytta med cursor, velger Jeg godtar og Fortsett i menyen som kommer opp, velger riktig stedsnavn i neste meny, klikker i rubrikken Godkjenn navn valgt ovenfor: og klikker på Klargjør for utskrift. Programmet vil nå lage en .Pdf-fil med nødplakat som du kan skrive ut eller lagre på PCen.

Det kan også være lurt å ha en nødplakat hjemme. 

Mange kommuner i Norge mangler fortsatt veiadresser , og inntil det kommer på plass kan nødplakaten være grei å ha.

Et eksempel på at nødplakaten kan ha reddet liv finnes her.

Ved å klikke på bildet blir det enklere å lese.

Ved å klikke på bildet blir det enklere å lese.

Nyeste kommentarer

30.12 | 21:08

Akk, i år hadde vi tenkt å ha Nyttårsaften i Volbrenna, da det er lite folk her, men så dukket det opp en del ungdommer på et sted her, og vi har dårlig erfaring med det , raketter og livredd hund !!

Del denne siden